Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp

[email protected]
Quản trị Nhân sự hay là Quản trị Nhân lực hoặc Quản lý Nguồn nhân lực là công việc chịu trá

[email protected]

Quản trị Nhân sự hay là Quản trị Nhân lực hoặc Quản lý Nguồn nhân lực là công việc chịu trách nhiệm tìm kiếm, tuyển chọn, sử dụng, đào tạo, và đãi ngộ người lao động, đồng thời kiểm soát lãnh đạo và văn hoá của tổ chức, và đảm bảo phù hợp với luật lao động và việc làm. Đây cũng là cả một quá trình và có sự ảnh hưởng từ nhiều phía với những nhân tố khác nhau. Bây giờ, hãy cùng Glints khám phá những nhân tố đó với bài viết dưới đây nào!

I. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực từ môi trường bên ngoài

Chu kỳ kinh tế và chu kỳ kinh doanh là nhân tố đầu tiên phải nói đến khi nó liên quan rất lớn đến công tác quản trị nhân lực. Tình hình kinh tế đất nước thay đổi cũng bắt buộc các doanh nghiệp phải có nhiều sự điều chỉnh trong kế hoạch, chiến lược hoạt động của mình dẫn đến sự thay đổi lớn đối với chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Xu hướng toàn cầu hoá kinh tế trên thế giới đã tạo ra những cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến nhằm vươn ra thị trường rộng lớn, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức mới trước áp lực cạnh tranh từ nước ngoài mà các doanh nghiệp sẽ khó lòng vượt qua nếu không có sự chuẩn bị trước.

>>> Tham khảo thêm: Chính sách nhân sự là gì? Chính sách thu hút nhân tài hiệu quả

>>> Tham khảo thêm: Phương pháp xây dựng văn hoá doanh nghiệp hiệu quả

Tại Việt Nam, phụ nữ chiếm 52% lực lượng lao động xã hội và đang hoạt động rộng rãi ở hầu hết các ngành kinh tế. Lực lượng lao động nữ đi làm đông lên cũng ảnh hưởng đến xí nghiệp, xét trên phương diện thai sản và chăm sóc con cái.

Để nhận thêm những thông tin kiến thức bổ ích và mới nhất về Tuyển dụng, Phát triển doanh nghiệp và Quản trị nhân sự, vui lòng để lại thông tin

Hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp từ yếu tố pháp luật và chính trị. Hệ thống luật pháp buộc các doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến quyền lợi của nhân viên và môi trường sinh thái.

Ở Việt Nam, Luật lao động được ban hành nhằm quản lý, chi phối mối quan hệ lao động trong tất cả các doanh nghiệp nhà nước và các hình thức sở hữu khác.

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có một nền văn hoá riêng biệt và đặc trưng văn hoá của từng nước cũng ảnh hưởng lên tư duy và hành động của con người trong đời sống kinh tế xã hội của nước đó.Trong một nền văn hoá xã hội có quá nhiều đẳng cấp, nấc thang giá trị xã hội không theo kịp với đà phát triển của thời đại thì rõ ràng nó kìm hãm, không thu hút nhân tài vào các tổ chức.

Do vậy, những vấn đề thuộc về văn hoá – xã hội như: lối sống, nhân quyền, dân tộc, khuynh hướng tiết kiệm và chi tiêu của mọi tầng lớp dân cư, thái độ đối với chất lượng cuộc sống, vai trò của phụ nữ trong xã hội. .. có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và hoạt động quản trị nguồn nhân lực nói riêng.

Trong nền kinh tế thị trường, nhà quản trị không phải là cạnh tranh về sản phẩm mà còn cạnh tranh về nhân sự. Nhân sự là cốt lõi của hoạt động quản trị. Để tồn tại và phát triển không có con đường nào khác con đường quản lý nhân sự một cách có hiệu quả. Nhân sự là tài nguyên quý báu nhất, do đó doanh nghiệp phải biết gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Để làm được điều này thì doanh nghiệp phải có chính sách nhân sự phù hợp, phải biết động viên, khích lệ và khen thưởng kịp thời.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải có chế độ tiền lương đủ giữ chân nhân viên gắn bó với công ty, cải thiện môi trường lao động và tăng phúc lợi. Nếu doanh nghiệp không làm tốt chính sách nhân sự thì đối thủ cạnh tranh sẽ lợi dụng, thu hút những người có trình độ và như vậy doanh nghiệp sẽ mất nhân tài.

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật nói chung trên thế giới đang làm gia tăng áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, khiến cho các doanh nghiệp phải đầu tư vốn cao và tốn kém chi phí đào tạo nhân lực, vì vậy nhiều doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với việc sử dụng lao động dư thừa.

Khách hàng là mục tiêu của tất cả doanh nghiệp. Khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty là một phần của môi trường bên ngoài. Doanh số là một yếu tố quan trọng cho sự tồn tại của một công ty. Do đó, các cấp quản lý phải đảm bảo rằng nhân viên của mình làm ra những mặt hàng đáp ứng với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

Chất lượng của hàng hoá hoặc dịch vụ là quan trọng đối với khách hàng. Do đó, nhà quản trị phải giúp các nhân viên của mình nhận thức được rằng không có khách hàng là không còn doanh nghiệp, vì vậy họ không bao giờ có cơ hội để làm việc tiếp. Hoặc người lao động hiểu được doanh thu của công ty quyết định đến tiền lương của họ. Muốn cho người lao động hiểu rõ những điều trên thì nhiệm vụ của từng cấp quản lý và của toàn công ty là phải biết sử dụng nhân lực một cách có hiệu quả, tức kết hợp nhiều yếu tố mà không đơn thuần chỉ là lương bổng và phúc lợi, như nâng lương, tăng chức.

Để nhận thêm những thông tin kiến thức bổ ích và mới nhất về Tuyển dụng, Phát triển doanh nghiệp và Quản trị nhân sự, vui lòng để lại thông tin

II. Các nhân tố môi trường bên trong

Mỗi doanh nghiệp đều có mục tiêu riêng và các cấp quản lý cần hiểu rõ ràng mục tiêu của công ty mình. Trong thực tế, các bộ phận phòng ban cũng phải có mục tiêu của bộ phận đó.

Toàn bộ mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp phải theo đà phát triển của xã hội. Vì vậy, cần tập trung đầu tư nâng cao trình độ công nghệ, hiện đại hoá thiết bị máy móc, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý; tăng cường công tác truyền thông và tiếp thị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để nâng cao sức cạnh tranh, tạo đà giữ vững và mở rộng thị phần trong nước, đồng thời thâm nhập thị trường nước ngoài.

Mọi chính sách, quy định trong doanh nghiệp cũng ảnh hưởng không ít đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực nói riêng. Nó quy định từ cách tổ chức, sắp xếp, cách sử dụng, quản lý nhân lực đến chế độ lương, thưởng, nội quy lao động. .. Khi chính sách của doanh nghiệp thay đổi thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến những vấn đề trên.

Một số chính sách ảnh hưởng đến quản trị nhân lực bao gồm:

Đội ngũ lãnh đạo ảnh hưởng rất lớn tới công tác quản lý nguồn nhân lực trong một doanh nghiệp thể hiện ở tư duy sáng tạo, tầm nhìn, sự hiểu biết, phong cách giao tiếp, thông qua việc áp dụng những công cụ khích lệ nhằm làm ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của nhân viên.

Ban lãnh đạo của một doanh nghiệp phải có đầy đủ năng lực cùng các tố chất cần thiết của nhà lãnh đạo; mặt khác họ phải biết sử dụng những phương thức quản trị phù hợp đồng thời khích lệ thích hợp để tạo động lực làm việc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Họ cần sử dụng hiệu quả các phương pháp cùng nghệ thuật lãnh đạo nhằm phân bổ nhân sự hợp lý với từng điều kiện của doanh nghiệp cũng như cách bố trí để phù hợp với khả năng, năng lực và trình độ của họ. Trên cơ sở ấy họ sẽ đạt được nhiều thành công trong việc quản trị nhân sự tại doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức là cách xây dựng bộ máy hành chính, các mối quan hệ và các luồng thông tin giữa các ngành, các cấp. Cần phải xác định rõ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của từng cá nhân đảm nhận các công việc. Thực tế cho thấy, tổ chức lại bộ máy là khâu then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của một công ty.

Là hệ thống các chuẩn mực về tinh thần và vật chất, quy định mối quan hệ, thái độ và hành vi ứng xử của tất cả các thành viên trong tổ chức, phản ánh quá khứ và định hình tương lai cho tổ chức. Những giá trị được chia xẻ này xác định, ở một mức độ lớn. Khi gặp những vấn đề khó khăn, thì văn hóa của tổ chức sẽ giới hạn những điều mà nhân viên sẽ làm bằng cách gợi ra một phương thức đúng để tổng hợp, xác định, phân tích, và giải quyết vấn đề.

Đặc biệt, hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là yếu tố quan trọng quy định và phát triển văn hóa tổ chức, đồng thời văn hóa tổ chức cũng ảnh hưởng đến công tác quản trị của doanh nghiệp đó.

Bầu không khí văn hoá của công ty tiến triển và hình thành bởi các tấm gương của cấp quản trị cấp cao, chủ yếu phát huy từ những điều họ có mà không phải những việc họ làm. Những yếu tố này cũng tác động tạo nên văn hoá của một công ty. Ba yếu tố sau đều có một ảnh hưởng lên bối cảnh tâm lý của công ty, đó là truyền thông, văn hoá và phong cách lãnh đạo. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực khác bao gồm các đặc tính của tổ chức, tiến trình hoạt động, cơ cấu tổ chức của công ty, và phong cách quản trị cũng giúp tạo nên văn hoá của công ty.

III. Nhân tố con người

Nhân tố con người ở đây chính là nhân viên làm việc trong doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp mỗi người lao động là một thế giới riêng biệt, họ khác nhau về năng lực làm việc, về nguyện vọng, về sở thích. .. vì vậy họ có nhiều nhu cầu ham muốn khác nhau. Quản trị nhân sự cần xem xét kỹ lưỡng vấn đề này nhằm đưa ra những biện pháp quản trị thích hợp nhất.

Cùng với sự tiến bộ của khoa học – kỹ thuật thì trình độ của người lao động cũng được nâng cao và khả năng tư duy cũng tăng lên. Điều này ảnh hưởng tới cách tiếp cận của con người với công việc, nó cũng làm thay đổi sự đòi hỏi, thoả mãn, bằng lòng với công việc và phần thưởng của họ.

Trải qua những thời kỳ khác nhau thì nhu cầu, thị hiếu và sở thích của từng cá nhân cũng khác đi, điều này phụ thuộc khá nhiều vào vấn đề nhân sự. Nhiệm vụ của công tác nhân sự là phải biết nắm bắt kịp thời các thay đổi cần thiết nhằm làm sao cho người lao động cảm thấy thoải mái, vui vẻ và gắn kết với doanh nghiệp bởi vì thành công của doanh nghiệp trên thương trường phụ thuộc rất lớn vào con người xét ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Tiền lương là thu nhập chủ yếu của người lao động và nó tác động trực tiếp đối với người lao động. Mục đích của người lao động là bán sức lao động của mình để được trả công. Vì vậy vấn đề tiền lương thu hút được sự quan tâm của tất cả mọi người và nó là công cụ để thu hút lao động. Muốn cho công tác quản trị nhân sự được thực hiện một cách có hiệu quả thì các vấn đề về tiền lương cần được quan tâm một cách thích đáng.

IV. Nhân tố nhà quản trị

Nhà quản trị có nhiệm vụ vạch ra các chính sách đường lối, phương hướng thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. điều này đòi hỏi mỗi nhà quản trị ngoài trình độ chuyên môn cần có tầm nhìn xa, trông rộng để có thể tìm ra được định hướng đúng đắn cho doanh nghiệp. Thực tiễn trong cuộc sống luôn thay đổi, nhà quản trị nên thường xuyên chú trọng đến việc xây dựng bầu không khí vui vẻ, thoải mái trong doanh nghiệp, nhằm làm cho nhân viên tự tin về doanh nghiệp, có tinh thần trách nhiệm với công việc của mình.

Ngoài ra nhà quản trị phải biết khéo léo kết hợp hai mặt của doanh nghiệp, một mặt nó là một tổ chức sản xuất vì lợi nhuận mặt khác nó là một cộng đồng bảo đảm đời sống cho mọi cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, tạo ra nhiều cơ hội hơn đối với mỗi người nếu tích cực làm việc họ đều có cơ hội phát triển và thành công.

Nhà quản trị phải nghiên cứu xử lý thông tin một cách khách quan tránh tình trạng bất công vô lý tạo ra những hoài nghi và thù hằn trong nội bộ doanh nghiệp. Nhà quản trị đóng vai trò là phương tiện đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân viên. Để làm được điều này phải nhanh chóng nắm vững quản trị nhân sự bởi quản trị nhân sự giúp nhà quản trị học được cách tôn trọng nhân viên, có thể tiếp thu ý kiến của họ và đưa ra những tiếng nói phù hợp với đồng nghiệp.

Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp có mang đến kết quả như mong đợi hay không tuỳ thuộc rất lớn vào thái độ của nhà quản trị với lợi ích chính đáng của người lao động.

V. Tổng kết các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực

Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự tại doanh nghiệp của mình.

Các bạn có thể truy cập vào Glints Blog để xem thêm những bài viết khác về chủ đề nhân sự và tuyển dụng.

Để nhận tất cả những thông tin và ưu đãi mới nhất từ Glints, bạn vui lòng đăng ký tham gia bản tin của Glints. Xin cám ơn.

Nội Dung Liên Quan

[email protected]
Quản trị Nhân sự hay là Quản trị Nhân lực hoặc Quản lý Nguồn nhân lực là công việc chịu trá

Related Posts

Nghệ Thuật Xử Lý Nhân Viên Chống Đối: Cách Làm Nhân Viên Nể Phục

Home » Thế Giới Công Sở » Nghệ Thuật Xử Lý Nhân Viên Chống Đối: Cách Làm Nhân Viên Nể Phục Home » Thế Giới Công Sở…

Tình Yêu Công Sở: Cân Bằng Giữa Tình Yêu Và Sự Nghiệp

Home » Thế Giới Công Sở » Tình Yêu Công Sở: Cân Bằng Giữa Tình Yêu Và Sự Nghiệp < Home » Thế Giới Công Sở »...

Người chữ T

Người có dáng chữ T có khả năng trong nhiều việc và ít nhất là thành thạo một việc. Trái ngược với một chuyên gia trong một…

Đừng đặt mục tiêu Hãy xây quy trình

· Vấn đề với việc đặt mục tiêu ∘ #1 Tưởng tượng tích cực ∘ #2 Bẫy kết quả đầu tiên ∘ #3 Bẫy trạng thái thất…

Bạn Đã Biết Xu Hướng Mới Về Các Hình Thức Phỏng Vấn Chưa?

Home » Bí Quyết Tìm Việc » Home » Bí Quyết Tìm Việc » Mẹo Phỏng Vấn » Bạn Đã Biết Xu Hướng Mới Về Các Hình…

Quiet Quitting Là Gì? Sự Thật Phía Sau Thuật Ngữ Đang Gây Tranh Cãi

Home » Thế Giới Công Sở » Quiet Quitting Là Gì? Sự Thật Phía Sau Thuật Ngữ Đang Gây Tranh Cãi Home » Thế Giới Công Sở…